مشاوره کسب و کار رایگان

چگونه بازاریابی دستگاه صرفه جویی در مصرف آبی را که خودم تولید کرده ام برای وزارت نیرو و شرکتهایی که در زمینه هوشمند سازی خانه ها هستند انجام دهم و راهکارهای خلاقانه مذاکره چیست؟

پاسخ مشاور: با توجه به خاص بودن بازار محصول و اهمیت صرفه جویی در مصرف آب ،کارهایی که شما باید در حوزه بازاریابی دستگاه صرفه جویی در مصرف آب انجام دهید به شرح زیر می باشد:

اولین کار: وضعیت رقابت و رقبا را بسنجید، چرا که شما قرار است دستگاه صرفه جویی در مصرف آب را به سازمان‌ها بفروشید و استراتژی  B2B(بی تو بی) را اجرا می کنید .

پس تعداد سازمان ها در سطح شهر یا شهرستان خیلی کم هستند و به همین تعداد مخاطب ، رقبای شما هم هستند پس باید رقبا و شرایط رقابت را مد نظر خود داشته باشید.