مشاوره کسب و کار رایگان

شرکت تامین و واردات جلوبندی خودرو را دارم برای افزایش فروش چه پیشنهادی دارید؟

در حوزه تامین و واردات قطعات جلوبندی خودرو می توان گفت میبایست تمرکزتون رو بر فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغی بر روی مشتری‌های فعلی بزارید که بهترین و موثرترین راه برای توسعه و بهبود کسب و کارشما از طریق بازاریابی ارجاعی از یک شخص به شخص دیگر هست ...