مشاوره کسب و کار رایگان

راهکارهای فروش صنایع دستی مثل مینا کاری و معرق کاری چیست؟

پاسخ مشاور:  راهکار های فروش صنایع دستی مثل مینا کاری و معرق کاری راهکارهای زیادی داریم.

شما باید در ابتدا بازار خود را مشخص نمایید بطور مثال شما شهرستان تولید می کنید و می خواهید در تهران فروش داشته باشید و یا اینکه  شما در تهران تولید دارید و می خواهید برای توریستها فروش داشته باشید و بعضی وقت ها می خواهید صادرات داشته باشید ...