مشاوره کسب و کار رایگان

راهکار جلوگیری از سرقت ایده یا جلوگیری از کپی ایده چیست؟ یک ایده ناب در مورد مجسمه سازی دارم که مطمئن هستم باعث فروش بیشتر محصولم می شود برای کپی نشدن ایده چه کاری باید انجام دهم ؟

پاسخ مشاور:  در ارتباط با کپی ایده و یا سرقت ایده می توان گفت , اینکه شما ایده ناب دارید و ترس از کپی برداری از ایده خود را دارید همیشه یک چالش بوده است  اما بهتراست ایده ناب خود را مطرح کنید برای اینکه یک ایده مشترک بین فکر شما و فکر افراد زیاد دیگری وجود دارد یعنی شما دارید به یک ایده فکر می کنید و این اثبات شده که ۱۷ نفر دیگر، همزمان دارند به این  ایده فکر می کنند....